За реклама

Digital Radio дава възможност на своите партньори да получат достъп до аудиоторията на медиата. Предлагаме "ефира" си не само за обичайната дисплей реклама, но и за по- необичайни и нестандартни форми на присъствие - атрактивни игри, продуктово позициониране, спонсорство, както и реализирането на offline кампании, съобразени с целите на клиента.

За повече информация: тел. 0886 657117, както и на zhivko@digitalradio.bg

hide me later

Audio Stream Player

Get Adobe Flash player